ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Особлива інформація на 19.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2017ЗвільненоГолова наглядової радиШтутман Павло ЛеонiдовичЕА, 606223, 05.02.1999, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Штутман Павло Леонiдович (паспорт ЕА 606223 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.02.1999), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 29.04.2014р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиТiтов Юрiй ОлександровичЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович (паспорт ЕА 434615 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.04.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 29.04.2014р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиСтонога Валентин МихайловичЕА, 597830, 25.11.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович (паспорт ЕА 597830 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.11.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 29.04.2014р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ЗвільненоРевiзорЗлотнiкова Вiкторiя IгорiвнаЕВ, 100108, 19.07.2005, Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Ревiзор Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна (паспорт ЕВ 100108 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.07.2005), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 29.04.2014р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиШтутман Павло ЛеонiдовичЕА, 606223, 05.02.1999, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович (паспорт ЕА 606223 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.02.1999), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний термiном на 3 роки. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «Гiдросила Груп» (код ЄДРПОУ 20635597; 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе,7, офiс 101; розмiр пакету акцiй: 19306000 грн.; 65,0033%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиТiтов Юрiй ОлександровичЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович (паспорт ЕА 434615 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.04.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний термiном на 3 роки. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «Гiдросила Груп» (код ЄДРПОУ 20635597; 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе,7, офiс 101; розмiр пакету акцiй: 19306000 грн.; 65,0033%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ОбраноЧлен наглядової радиСтонога Валентин МихайловичЕА, 597830, 25.11.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович (паспорт ЕА 597830 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.11.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор фiнансового управлiння ПрАТ «Гiдросила Груп». На посаду обраний термiном на 3 роки. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «Гiдросила Груп» (код ЄДРПОУ 20635597; 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе,7, офiс 101; розмiр пакету акцiй: 19306000 грн.; 65,0033%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ОбраноРевiзорЗлотнiкова Вiкторiя IгорiвнаЕВ, 100108, 19.07.2005, Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Ревiзор Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна (паспорт ЕВ 100108 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.07.2005), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: начальник контрольно-ревiзiйної групи ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017ОбраноГолова наглядової радиТiтов Юрiй Олександрович ЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2017 року обрано: Голова наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович (паспорт ЕА 434615 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.04.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний термiном на 3 роки. Голова наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «Гiдросила Груп» (код ЄДРПОУ 20635597; 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе,7, офiс 101; розмiр пакету акцiй: 19306000 грн.; 65,0033%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.