ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
04.04.2011 5I11I1I11 Кiровоградське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000118988 іменні прості Бездокументарна Іменні 10.000 2970000 29700000.000 100.0000000
Опис Цiнними паперами ПрАТ "Гiдросила АПМ" не здiйснювалась торгiвля на бiржових ринках та на органiзацiйно оформлених позабiржових ринках України

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
13.04.2011 1I11I2I11 Кiровоградське територiальне управлiння ДКЦПФР 1000.000 10000 Бездокументарна Іменні 10000000.000 20.000000000000 30.06.2021 30.06.2021
Опис Номер емiсiї - 1 Установчий капiтал - 29700000.00 Змiна установчого капiталу - 0 Дата початку розмiщення - 20.05.2011 Дата кiнца розмiщення - 26.05.2011 Дата початку погашення - 01.06.2021 Дата кiнца погашення - 30.06.2021 Дата реєстрацiї звiту - 03.10.2011 Форма випуску - Б Серiя - А Вид розмiщення - закрите
13.04.2011 2I11I2I11 Кiровоградське територiальне управлiння ДКЦПФР 1000.000 10000 Бездокументарна Іменні 10000000.000 20.000000000000 31.08.2021 31.08.2021
Опис Номер емiсiї - 2 Установчий капiтал - 29700000.00 Змiна установчого капiталу - 0 Дата початку розмiщення - 01.07.2011 Дата кiнца розмiщення - 22.07.2011 Дата початку погашення - 01.08.2021 Дата кiнца погашення - 31.08.2021 Дата реєстрацiї звiту - 03.10.2011 Форма випуску - Б Серiя - В Вид розмiщення - закрите