ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ПрАТ "Гiдросила АПМ" 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва А00 № 748874 
Дата видачі 06.10.2008 
Орган, що видав свідоцтво виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради 
Зареєстрований статутний капітал 29 700 000.00 
Сплачений статутний капітал 29 700 000.00 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "Проминвестбанк" 
МФО банку     323301 Рахунок    26008301339789 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ПАТ "Проминвестбанк" 
МФО банку    323301 Рахунок    26008301339789 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
29.12.1  Виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем 
29.12.2  Ремонт i технiчне обслуговування насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем 
25.12.0  Виробництво iнших гумових виробiв