ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки  215.11.35-29.12.2  04.10.2011  Управлiння Державного Комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по  04.10.2016 
Дозвiл на утворення та розмiщення виробничих вiдходiв  23-159  10.11.2011  Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Кiровоградськiй областi  01.01.2013 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  3510136300-267  20.04.2010  Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Кiровоградськiй областi  20.04.2015 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)