ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 578 Навчання працiвникiв у ВНЗ - 3 осiб на 6 тис. грн Навчання на семiнарах - 10 осiб на 5,266 тис. грн Навчання в системi Держохоронпрацi України - 86 осiб на 15,094 тис. грн Навчання з метою пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та службовцiв - 4 осiб Пiдготовка нових працiвникiв, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, навчання сумiжним професiям - 216 осiб на 15,59 тис. грн. Фонд оплати працы - 24 422 тис. грн.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
Прибуток за 2010 рiк направлено на поповнення оборотних коштiв та оновлення основних засобiв виробництва.