ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вiдкрите акцiонерне товариство "Гiдросила"  05786100  Кіровоградська область Кiровоградський р-н, 25006, м. Кiровоград,вул. Братиславська, 5   24.996500000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Закрите акцiонерне товариство "Гiдросила Груп"  20635597  Кіровоградська область Кiровоградський р-н, 25002, м. Кiровоград,вул. Орджонiкiдзе, 7, офiс 101   75.003400000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Закрите акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА"  32616007  Кіровоградська область Кiровоградський р-н, 25031, м. Кiровоград,вул. Пацаєва, 19   0.000050000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акцiонерне товариство Торговий дiм "Гiдросила"  34894740  Кіровоградська область Кiровоградський р-н, 25002, м. Кiровоград,вул. Орджонiкiдзе, 7, офiс 104   0.000050000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)