ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова наглядової ради Штутман Павло Леонiдович ЕА № 606223, виданий Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 05.02.1999 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович ЕА № 434615, виданий Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 06.04.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович ЕА № 597830, виданий Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 25.11.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович ЕА № 742662, виданий Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.07.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Дементьєва Вiта Павлiвна ЕА № 001473, виданий Бобринецьким РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 27.06.1995 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Ревiзор Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна ЕВ № 100108, виданий Ленiнський ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 14.07.2005 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Опис