ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Закрите акцiонерне товариство "Гiдросила Груп" 20635597 Кіровоградська область, Кiровоградський р-н, 25002, м. Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, 7, офiс 101 2 227 600 75.0034000 2 227 600 0 0 0
Вiдкрите акцiонерне товариство "Гiдросила" 05786100 Кіровоградська область, Кiровоградський р-н, 25006, м. Кiровоград, вул. Братиславська, 5 742 396 24.9965000 742 396 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього  2 969 996 99.9999000 2 969 996 0 0 0