ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
07.02.201208.02.2012Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента 
14.02.201221.02.2012Відомості про проведення загальних зборів