ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Гiдросила АПМ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 25006
3.1.5. Область, район Кіровоградська область, .
3.1.6. Населений пункт м.Кiровоград
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Братиславська,5Б

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АБ №417823
3.2.2. Дата державної реєстрації 06.10.2008
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 29700000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 29700000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м.Київ
3.3.2. МФО банку 300012
3.3.3. Поточний рахунок 26007619989834
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк" м.Київ
3.3.5. МФО банку 300012
3.3.6. Поточний рахунок 26007619989834

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
28.12  ВИРОБНИЦТВО ГIДРАВЛIЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ 
28.30  ВИРОБНИЦТВО МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ТА ЛIСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
22.19  ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБIВ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки215.11.35-29.12.204.10.2011Управлiння Державного Комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду04.10.2016
Опис:
Пiсля закiнчення дiї дозволу товариство має намiр його продовжити.
Дозвiл нарозмiщення вiдходiв23-13905.11.2012Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Кiровоградськiй областi01.01.20143
Опис:
Пiсля закiнчення дiї дозволу товариство має намiр його продовжити.
Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 4) "Перелику наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"АД №03946513.07.2012Державна служба України з контролю за наркотиками05.07.2017 року
Опис:
Пiсля закiнчення дiї дозволу товариство має намiр його продовжити.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв,устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем241.12.35-29.12.118.09.2012Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України18.09.2017 року
Опис:
Дозвiл виданий Територiальним управлiнням державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Кiровоградськiй областi. Пiсля закiнчення дiї дозволу товариство має намiр його продовжити.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента