ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки215.11.35-29.12.204.10.2011Управлiння Державного Комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду04.10.2016
Опис:
Пiсля закiнчення дiї дозволу товариство має намiр його продовжити.
Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 4) "Перелику наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"АД №03946513.07.2012Державна служба України з контролю за наркотиками05.07.2017
Опис:
Пiсля закiнчення дiї дозволу товариство має намiр його продовжити.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв,устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем241.12.35-29.12.118.09.2012Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України18.09.2017
Опис:
Дозвiл виданий Територiальним управлiнням державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Кiровоградськiй областi. Пiсля закiнчення дiї дозволу товариство має намiр його продовжити.