ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
01.03.201702.03.2017Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
19.04.201720.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.07.201719.07.2017Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів