ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп"20635597д/н, Кіровоградська область, ., 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе,7, оф.101222760075.00336722276000
Публiчне акцiонерне товариство "Гiдросила"05786100д/н, Кіровоградська область, ., 25006, м.Кiровоград, вул.Братиславська,5Б74239624.996498327423960
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
д/нд/нд/нд/нд/н
Усього 2969996 99.99986532 2969996 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.