ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління - Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шамшур Олександр Захарович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"
05786100
Голова ради директорiв АПМ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.09.2008, безстроково
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв генеральний директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини генеральний директор не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ "Гiдросила АПМ". Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дементьєва Вiта Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"
05786100
Заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.10.2008, безстроково
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Гiдросила АПМ". Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штутман Павло Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"
20635597
Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової ради обiймає посади: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); Голова наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградськаобл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 401); Голова наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 106); Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська, Кiровоградський, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, оф.105); Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе, буд.7, офіс 104); Голова наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Братиславська, буд.5); Голова наглядової ради ПАТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1); Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Медведєва, буд.1, корпус 2, офіс 201); Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00235570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, будинок 106); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Пацаєва, буд.19); Член наглядової ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, мiсцезнаходження: 72316, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Індустріальна, буд.59).


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тiтов Юрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"
20635597
Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". Голова наглядової ради обiймає посади: Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, адреса 25002, Кіровоградська, д/в, Кiровоград, Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101) Голова наглядовиї ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, адреса 25031, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Пацаєва, будинок 19), Голова наглядовиї ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, адреса 72316, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул.Індустріальна, будинок 59) Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, адреса 25002, Кiровоградський, Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, офiс 106), Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, адреса 25006, Кіровоградська, Кiровоградський, Кiровоград, вул.Медведєва, 1, корпус 2, офіс 201), Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 104), Член наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, адреса 25006, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5).


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стонога Валентин Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"
20635597
Директор фiнансового управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової ради обiймає посади: Директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 401); Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, оф.105); Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе, буд.7, офіс 104); Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Братиславська, буд.5); Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, буд.106); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Пацаєва, буд.19); Член наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Братиславська, буд.5); Член наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1).


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"
20635597
бухгалтер-ревiзор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв ревiзор в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ревiзор не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп". Ревізор обiймає посади: Бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); Ревізор ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 401); Ревізор ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 106); Ревізор ПрАТ "КПК" (код ЄДРПОУ 30514088, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе, буд.7, офіс 102); Ревізор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101); Ревізор ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Медведєва, буд.1, корпус 2, офіс 201); Ревізор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Пацаєва, буд.19); Голова ревізійної комісії ПАТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, буд.1); Голова ревізійної комісії ПАТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Братиславська, буд.5); Голова ревізійної комісії АТ "Гроунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Генерала Родимцева, буд.106); Голова ревізійної комісії ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, мiсцезнаходження: 72316, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Індустріальна, буд.59).


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котляр Олександр Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"
36119987
технічний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2019, 5 років
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний технолог, технічний директор ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галушко Леонід Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"
36119987
фінансовий директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2019, 5 років
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фінансовий директор ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебенштейн Олександр Аркадійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"
36119987
директор з виробництва
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2019, 5 років
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з виробництва ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чупров Ігор Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"
36119987
директор з забезпечення якості
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2019, 5 років
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник служби технічного контролю, директор з забезпечення якості ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дементьєва Віта Павлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"
36119987
Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2019, 5 років
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мазуренко Василь Фокович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1957
5) освіта** виза
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"
36119987
керівник конструкторських розробок
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2019, 5 років
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: технічний директор, керівник конструкторських розробок ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуревич Дмитро Юхимович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"
36119987
юрисконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2019, 5 років
9) опис Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього