ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
1 2 3
Тітов Юрій ОлександровичГолова наглядової радитак
Опис:
Голова наглядової ради Тітов Юрій Олександрович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 19.04.2017р.) терміном на 3 роки, Голова наглядової ради обрана членами наглядової ради на їхньому засіданні 19.04.2017 р. (протокол Наглядової ради №4 від 25.04.2017р.).
Штутман Павло ЛеонідовичЧлен наглядової радині
Опис:
Член наглядової ради Штутман Павло Леонідович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 19.04.2017р.) терміном на 3 роки.
Стонога Валентин МихайловичЧлен наглядової радині
Опис:
Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 19.04.2017р.) терміном на 3 роки.