ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
29700000д/нВласників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає. В Товаристві обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.