ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
1 2 3
Загальні збори акціонерівАкціонери товариства згідно переліку.Акціонери товариства згідно переліку, які мають голосуючі акції.
Наглядова радаГолова наглядової ради та два члени наглядової ради. Комітети не створені.Голова наглядової ради Тiтов Юрiй Олексанрович. Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович. Член нагялдової ради Стонога Валентин Михайлович.
ПравлінняДо правління входять голова правління - Генеральний директор та сім членів правлінняГолова правління-Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович. Член правління Котляр Олександр Борисович. Член правління Галушко Леонiд Володимирович. Член правління Лебенштейн Олександр Аркадiйович. Член правління Чупров Iгор Борисович. Член правління Дементьєва Вiта Павлiвна. Член правління Мазуренко Василь Фокович. Член правління Гуревич Дмитро Юхимович.
РевізорОдноосібний контролюючий органРевізор Злотнікова Вікторія Ігорівна.